Skip to main content

Naast Super Schoool, verzorgt S.O.S Matchmaker nog een behoefte in de markt. Namelijk de vraag naar zeer ervaren (★) ZZP HBO-geschoolde SKJ-geregistreerde jeugdzorg professionals.

Het ★KORPS ELITE★ voor en door Jeugdzorg Professionals, geregistreerd bij SKJ, die werken op ZZP basis van S.O.S Matchmaker bestaat uit de meest ervaren en talentvolle pedagogen van Nederland. Die uiteraard allen in het bezit zijn van hun SKJ-Registratie. Echter ze maken het significante verschil door hun aangeboren talent en passie voor hun vak i.c.m. de juiste ervaring, waardoor ze zijn toegelaten als member van het ★KORPS ELITE★ van S.O.S Matchmaker.

Er vindt geen werving plaats voor deze uitblinkers in hun vakgebied, je wordt nl gevraagd voor dit ★KORPS ELITE★ van ZZP Jeugdzorg Professionals, geregistreerd bij SKJ. Nieuwe teamleden worden uitsluitend voorgedragen door individuele ELITE korpsleden. Vervolgens dienen alle korpsleden een “GO” te geven om een nieuw korps lid bij “DE ELITE” te kunnen verwelkomen. Dit is de enige manier om er zeker van te zijn, dat onze opdrachtgevers ook in de toekomst het neusje van de zalm krijgen, m.b.t. kennis, kunde en ervaring van onze ★KORPS ELITE★ members en wij hen niet teleurstellen als ze tijdelijk gebruik van ons maken.

De opdrachten van ons ijzersterke ★KORPS ELITE★ members, worden met name vervuld bij opdrachtgevers in de residentiële jeugdzorg, ambulante jeugdzorg, diverse ambulante wijk teams en het (speciaal) onderwijs. Van de specifieke opstart van nieuwe (jeugd) zorggroepen, kwaliteitsverbetering van huidige (jeugd)zorggroepen, 1 op 1 begeleiding en de tijdelijke opvulling van langdurig ziekteverzuim- en langdurig openstaande vacatures. Al dit soort opdrachten zijn uitermate geschikt voor onze ★KORPS ELITE★ members.

Ook kunnen onze ervaren ZZP Jeugdzorg Professionals, geregistreerd bij SKJ van het ★KORPS ELITE★ enorm van toegevoegde waarde zijn bij het uitvoeren van de kaders die door de inspectie gesteld zijn i.r.t. de verantwoorde werktoedeling op jeugdzorglocaties, waarbij zij het minimaal aantal SKJ-geregistreerde pedagogisch medewerkers voor u op peil houden en de adviserende en coachende rol op zich nemen die daar vanzelfsprekend bij hoort.

Kortom, ons ★KORPS ELITE★ voor en door ZZP Jeugdzorg  Professionals, geregistreerd bij SKJ met de toppers uit de markt, komt niet langs om te continueren, maar echt om het verschil te maken en – samen met de vaste collega’s van onze opdrachtgevers – de verandering te weeg te brengen waar opdrachtgevers al jaren op hoopte.

your not here
to survive this,

you are here to
take charge of it!